844 Rosa

(när hon hade producerat 100 ton mjölk under sitt liv.)

 

 

Vill ni se hur vi har det?

Kalvarna

 Ungdjuren

 Korna

 Mjölkningen


Telefonnummer och mailadresser

Ladugården

info@salltorp.se

Sven

+46705 800 502

sven@salltorp.se

Gun

+46702 920 887

gun@salltorp.se

Oskar

+46703 081 337

osk_3@hotmail.com