Så här bor ungdjuren på vintern.

 

Foderbordet till de yngre kvigorna.

 

2 boxar har låsbar front, så man kan seminera kvigorna som går där.

 

Sinkornas foderbord.

  

Låsbara fronterna från andra hållet.

 

Småttingarna.