B-kullen

Födda: 030919

KORAD Marimick's Baxter

SBCH SLCH KORAD Salltorps Maxie

 

 

Salltorps Baxe

KORAD Salltorps Birk

KORAD Salltorps Bäst

 

KORAD Salltorps Bess

KORAD Salltorps Busy

 

Stamtavla

Kullöversikt

MH

Pappa Baxter, Bäst ("Nix"), Birk, Busy, Baxe, Bess och Mamma Maxie vid MH't 14 månader gamla.

 

Birk, Bess, Busy och Bäst ("Nix") sommaren 05